اینستاگرام/ پیشگویی مرد انقلاب های رنگی درخصوص آینده اروپا

جورج سوروس میلیاردر آمریکایی-مجارستانی، که به شدت از جوامع باز حمایت می‌کند مدتی است از افزایش تهدیدات برای اینگونه جوامع سخن می‌گوید: #اروپا ناخواسته به سمت نیستی گام برمی‌دارد و مردم اروپا باید، قبل از اینکه بسیار دیر شود، بیدار شوند. اگر بیدار نشوند، اتحادیه اروپا به سرنوشت #شوروی در سال ۱۹۹۱ مبتلا خواهد شد

ارسال دیدگاه