دیوانه خانه ای به نام وزارت خارجه آمریکا

سی اِن اِن به نقل از یک دیپلمات وزارت خارجه آمریکا نوشت: سال گذشته یک مقام انتصابی ترامپ در بخش ایران در وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد داده یک قنادی ایرانی در واشنگتون پیدا کنید و سفارش شیرینی به شکل موشک بدهید. بعد آن شیرینی‌های موشکی را به تمام سفارتخانه‌هایی بفرستید که کشورهایشان در تیررس موشک‌های ایران قرار‌ دارد

 

ارسال دیدگاه