استیو بنون: 2019 سالی کثیف برای سیاست آمریکاست

استیو بنون استراتژیست ارشد و پیشین کاخ سفید پیش بینی کرد که با توجه به انتشار گزارش بازپرس ویژه پرونده روسیه در سال 2019 (گزارش بازرس مولر) و احتمال سوء استفاده دمکرات ها از این موضوع، سیاست آمریکا سالی کثیف پیش رو دارد

 

استیو بنون استراتژیست ارشد و پیشین کاخ سفید پیش بینی کرد که با توجه به انتشار گزارش بازپرس ویژه پرونده روسیه در سال 2019 (گزارش بازرس مولر) و احتمال سوء استفاده دمکرات ها از این موضوع، سیاست آمریکا سالی کثیف پیش رو دارد

🗨این گزارش طی چندروز آینده به دست ویلیام بار دادستان کل آمریکا خواهد رسید و وی تصمیم میگیرد که این گزارش به چه صورتی منتشر شود!

متن گزارش

(https://www.cbsnews.com/news/steve-bannon-on-face-the-nation-warns-2019-will-be-most-vitriolic-year-since-civil-war/)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه