وزیر سابق اسرائیلی به 11 سال حبس محکوم شد

وزیر سابق اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران به 11 سال حبس محکوم شد

🔰وزیر سابق اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران به 11 سال حبس محکوم شد

◻️وزیر سابق انرژی و صنعت رژیم صهیونیستی به اتهام آنچه که “جاسوسی برای ایران” خوانده شد، به یازده سال حبس محکوم شد

متن خبر

(https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Gonen-Segev-ex-minister-gets-11-years-in-jail-for-spying-for-Iran-in-plea-bargain-581802)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه