اینستاگرام/ بنون: 2019 سالی کثیف برای سیاست آمریکاست

استیو بنون #استراتژیست ارشد و پیشین #کاخ_سفید پیش بینی کرد که با توجه به انتشار گزارش بازپرس ویژه پرونده روسیه در سال 2019 (گزارش بازرس مولر) و احتمال سوء استفاده دمکرات ها از این موضوع، سیاست #آمریکا سالی کثیف پیش رو دارد این گزارش طی چندروز آینده به دست ویلیام بار دادستان کل آمریکا خواهد رسید و وی تصمیم میگیرد که این گزارش به چه صورتی منتشر شود!

ارسال دیدگاه