اینستاگرام/ دشمنی با ایران افول آمریکا را سرعت می بخشد..

نشریه نشنال اینترست در یادداشتی به افزایش انزوای واشنگتن پس از کنفرانس ضدایرانی #ورشو پرداخت و افزود: سیاست #کاخ_سفید در قبال تهران سبب تسریع افول #قدرت آمریکا می شود «پیلار» تحلیلگر و مقام پیشین سیا با یادآوری اینکه قصد آمریکا از برگزاری کنفرانس ورشو پیوستن اروپایی ها به آمریکا در فشار علیه ایران بود، افزود: این کنفرانس در عوض به نمایش شکاف میان واشنگتن و اروپا در رویکرد دو طرف در قبال تهران تبدیل شد

ارسال دیدگاه