در دوران بن سلمان حلال است!

 «عادل الکلبانی» روحانی سعودی که همیشه بر حرمت موسیقی تاکید داشته است حالا با توجه به اصلاحات جدید بن سلمان ولیعهد سعودی (چشم انداز 2030) دیگر موسیقی را حرام نمی‌داند این فتوا حاشیه‌هایی را به دنبال داشته و به اعتقاد او با توجه به این چشم‌انداز، مردم جرات بیشتری برای آشکار کردن برخی مسائل پنهان پیدا می‌کنند

 

ارسال دیدگاه