چرا نباید معطل اروپا ماند؟

اندیشکده راهبردی تبیین در مجموعه ای از تحلیل کوتاه ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده که با هشتگ #معطل_نمانید می توانید آنها را مطالعه کنید

💠چرا نباید معطل اروپا ماند؟

⬅️اندیشکده راهبردی تبیین در مجموعه ای از تحلیل کوتاه ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده که با هشتگ #معطل_نمانید می توانید آنها را مطالعه کنید

1. تضمین های اروپا برای حفظ برجام؛ ویژگی ها و الزامات:

https://t.me/Tabyincenter/16242

2. تشویق آمریکا توسط کشورهای اروپایی برای فشار بر ایران؛ دلایل و انگیزه ها:

https://t.me/Tabyincenter/16243

3. بی اعتمادی به کشورهای اروپایی با مصادیق و نمونه ها

https://t.me/Tabyincenter/16244

4. شرطی‌سازی مردم به «امر خارج از اختیار ما»

https://t.me/Tabyincenter/16245

5. هدف از مذاکرات هسته‌ای چه بود؟

https://t.me/Tabyincenter/16246

6. تعلل اروپای ها تا تثبیت تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا

https://t.me/Tabyincenter/16247

7. الزامات تحقق تحرّک عملیّاتی و هدفمند دیپلماسی

https://t.me/Tabyincenter/16248

ارسال دیدگاه