تشویق آمریکا توسط کشورهای اروپایی برای فشار بر ایران؛ دلایل و انگیزه ها

در این شرایط معطل کردن حل مشکلات کشور به اقدام کشورهای اروپایی نه تنها حاصلی نخواهد داشت، بلکه موجب ضرر و زیان مضاعف خواهد شد.

♦️تشویق آمریکا توسط کشورهای اروپایی برای فشار بر ایران؛ دلایل و انگیزه ها

✍️#تحلیل_کوتاه 

✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

📝 رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون سیاست واحد کشورهای اروپایی و آمریکا برای فشار بر ایران در جلسه هیئت دولت فرموده اند: 

« در روزنامه خواندم که ترامپ گفته که من میخواستم به ترزا مِی(نخست وزیر انگلستان) سفارش کنم راجع به سخت‌گیری نسبت به ایران، [امّا] او به من سفارش کرد درباره‌ی سخت‌گیری راجع به ایران! اینها این [جور] هستند دیگر»

❓اروپایی ها از این نوع بازیگری چه اهدافی را دنبال می کنند؟

💡تحلیل و ارزیابی

1️⃣ اروپا و ایالات‌متحده آمریکا راهبرد واحد تضعیف و حذف توان دفاعی موشکی و محدودسازی سیاست های منطقه ای ایران را با دو راهکنش متفاوت پیگیری می‌کنند، لذا تفاوت این دو بازیگر راهکنشی و نه راهبردی است. 

2️⃣ راهکنش‌های اروپا و آمریکا متفاوت‌اند نه متضاد، یعنی همدیگر را تکمیل می‌کنند نه تضعیف. بسیار شبیه به تقسیم‌کاری که بین پلیس خوب و پلیس بد وجود دارد. دراین‌بین اروپایی‌ها نقش پلیس خوب و آمریکایی‌ها نقش پلیس بد را بر عهده گرفته‌اند. 

3️⃣ اینکه نخست وزیر انگلستان از آمریکا می خواهد که فشار را بر ایران تشدید کند، گذشته از خباثتی که از دیرباز در دولت های اروپایی وجود دارد، در راستای تقسیم کاری است که بین اروپا و آمریکا برای محدودسازی و حذف مولفه های قدرت ملی ایران شکل گرفته است.

4️⃣ نهایتاً اینکه محاسبه اروپایی ها به این صورت است که با فشار آمریکا (پلیس بد)، جمهوری اسلامی ایران مجبور خواهد شد هرچه بیشتر به اروپا (پلیس خوب) نزدیک شود و در این صورت زمینه برای تحمیل خواسته های غرب بر ایران فراهم تر خواهد شد.

◀️ در این شرایط معطل کردن حل مشکلات کشور به اقدام کشورهای اروپایی نه تنها حاصلی نخواهد داشت، بلکه موجب ضرر و زیان مضاعف خواهد شد.

#معطل_نمانید

✍️#تحلیل_کوتاه 

✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

 

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه