نقش‌آفرینی روسیه در بازسازی سوریه؛ چرایی و چگونگی

اندیشکده راهبردی تبیین – سپتامبر 2015 که روسیه با عملیات نظامی به صورت مستقیم وارد منازعه داخلی سوریه شد، بدون تردید برنامه‌های بلندمدتی برای حضور گسترده سیاسی و اقتصادی در این کشور داشته است. اکنون با بازپس‌گیری بیشتر مناطق اشغال‌شده، روس‌ها در تدارک تأثیر در روندهای آینده سیاسی و اقتصادی سوریه هستند. حجم بالای ویرانی‌های … ادامه خواندن نقش‌آفرینی روسیه در بازسازی سوریه؛ چرایی و چگونگی