افزایش اختلاف ملک سلمان و محمد بن سلمان

گاردین نوشت، شاخص‌های روزافزونی درباره اختلافات احتمالی میان ملک سلمان بن عبدالعزیز و محمد بن سلمان وجود دارند. مشاوران ملک سلمان، پادشاه عربستان در جریان حضورش در مصر در اواخر فوریه نسبت به وقوع تحرکی علیه سلطنتش هشدار دادند؛ هشداری که وحشت حلقه اطرافیان ملک سلمان را برانگیخت و منجر شد تیم امنیتی جدیدی از عربستان برای حمایت از ملک سلمان در زمان حضورش در مصر اعزام شود

 

⏹گاردین می نویسد: تیم امنیتی جدید متشکل از ۳۰ تن با وسواس و دقت وزارت کشور انتخاب و با تیم امنیتی همراه ملک سلمان تعویض شدند. این تغییر در نتیجه نگرانی‌هایی از بابت میزان وفاداری و سرسپردگی افراد تیم قدیمی ولیعهد سعودی بود. مشاوران ملک سلمان تیم امنیتی را که مقامات مصری برای حفاظت از پادشاه در طول زمان اقامتش در قاهره تعیین کرده بودند، اخراج کردند

◻️گاردین می نویسد ملک سلمان از عزل و نصب‌های ولیعهدش آگاه نبوده و مشاورانش از طریق اخبار تلویزیون او را مطلع ساختند

لینک گاردین

(https://www.theguardian.com/world/2019/mar/05/fears-grow-of-rift-between-saudi-king-salman-and-crown-prince-mohammed-bin-salman)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه