عقب نشینی ترامپ از شفافیت

دولت آمریکا دیگر گزارش سالانه تعداد کشته شدگان ارتش و سازمان سیا را منتشر نخواهد کرد!

 

ارسال دیدگاه