اوباما همان ترامپ بود؛ کمی شیک تر

تعداد واقعی افراد غیرنظامی کشته شده توسط پهپادهای آمریکایی بسیار بیشتر از آماری است که دولت اوباما اعلام می کرد!

 

 

ارسال دیدگاه