اینستاگرام/ دستور اعطای بالاترین سطح صلاحیت امنیتی به داماد ترامپ

به گفته شبکه خبری #CNN، ترامپ به «جان کلی» مدیر دفتر وقت خود و دونالد مک گان مشاور وقت #کاخ_سفید فشار آورده تا برخلاف نظر و میلشان صلاحیت امنیتی دختر و دامادش و یکی دیگر از مشاورانش را تایید کنند. روزنامه نیویورک تایمز نیز هفته گذشته گزارش کرد که ترامپ دستور اعطای بالاترین سطح صلاحیت #امنیتی به کوشنر را داده بود که باعث نگرانی مقام های دولتش شده و «جان کلی» را مجبور به نوشتن یادداشتی داخلی در این #ارتباط کرد

ارسال دیدگاه