اینستاگرام/ شاهزاده ای با تفکر براندازی نظام عربستان سعودی

روزنامه ایندیپندنت انگلیس در گزارشی اظهار داشت که «خالد بن فرحان آل خلیفه» شاهزاده #سعودی خارج‌نشین جنبشی مخالف پادشاهی #عربستان_سعودی تاسیس کرده است این شاهزاده چشم‌انداز خود را نظام پادشاهی مشروطه مشخص کرده که در آن برای تعیین نخست‌وزیر و کابینه دولت انتخابات برگزار می‌شود به گفته این روزنامه، شاهزاده خالد اسم جنبش معارض خود را «جنبش آزادی ملت‌های شبه جزیره عربستان» نامیده است. قرار است این جنبش برای آن دسته از سعودی‌هایی که از کشورشان فرار کرده‌اند دسترسی به وکیل و مترجم فراهم کرده و و شرایط را برای آن‌ها جهت

ارسال دیدگاه