مجلس نمایندگان آمریکا خواستار انتشار عمومی تحقیقات مولر شد

مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا خواستار انتشار عمومی نتایج تحقیقات پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا شد. این مصوبه الزام آور نیست اما از دادستان کل آمریکا می خواهد که گزارشاز طبقه بندی محرمانه خارج شود. این گزارش به زودی به دست دادستان کل آمریکا خواهد رسید و هنوز نهایی نشده است

 

🔹مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا خواستار انتشار عمومی نتایج تحقیقات پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا شد. این مصوبه الزام آور نیست اما از دادستان کل آمریکا می خواهد که گزارشاز طبقه بندی محرمانه خارج شود. این گزارش به زودی به دست دادستان کل آمریکا خواهد رسید و هنوز نهایی نشده است

پیوند گزارش

(https://www.cnn.com/2019/03/14/politics/house-vote-mueller-resolution-public-release/index.html)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه