اینستاگرام/ رفتارهای دروغ BBC صدای مقام ایتالیایی را هم در آورد!

مارکو کارنلوس» سفیر سابق ایتالیا در عراق با نوشتن یادداشتی اطلاعات ارائه شده در مستند بی بی سی از #حاج_قاسم_سلیمانی را تحریف شده دانست او در این نوشته #سردار_قاسم_سلیمانی را استراتژیستی زبده توصیف کرد و اطلاعات ارائه شده در این #رسانه را ساده انگارانه خواند کارنلوس یکی از اشکالات این مستند را جایی معرفی کرد که القا می‌شود همه مشکلات منطقه ناشی از یک منشا یا یک دولت است

ارسال دیدگاه