عربستان باید با بازرسی های اتمی موافقت کند

«یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) گفت که عربستان سعودی قبل از واردکردن سوخت هسته ای باید با بازرسی ها و سایر پادمان های این آژانس موافقت کند

 

💠«یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) گفت که عربستان سعودی قبل از واردکردن سوخت هسته ای باید با بازرسی ها و سایر پادمان های این آژانس موافقت کند

گاردین

(https://www.theguardian.com/world/2019/apr/05/to-import-nuclear-fuel-saudi-arabia-must-agree-to-inspections-iaea-chief)

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه