نتانیاهو از هدیه ترامپ تشکر کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توئیتی ترامپ را ستوده و گفته از اینکه «خواسته من» را عمل کردی تشکر میکنم.یک روز قبل از انتخابات در این توئیت، نتانیاهو، اقدام دولت آمریکا در تروریستی خواندن سپاه را نتیجه خواسته خود می داند!

 

مجازی

ارسال دیدگاه