طرح تحریمی جدید

رئیس کمیته امنیت میهنی مجلس نمایندگان یک روز پس از دستور اجرایی ترامپ در مورد سپاه، طرحی را به این مجلس ارائه داده تا تحریم های جدیدی علیه ایران و برنامه موشکی آن اِعمال شود

 

⚫️رئیس کمیته امنیت میهنی مجلس نمایندگان یک روز پس از دستور اجرایی ترامپ در مورد سپاه، طرحی را به این مجلس ارائه داده تا تحریم های جدیدی علیه ایران و برنامه موشکی آن اِعمال شود

🚧این طرح فقط ارائه شده و هیچ پیشرفتی نداشته است. متن طرح هنوز بر روی سایت قرار نگرفته است

ارسال دیدگاه