اینستاگرام/ یک همجنسباز برای نخستین بار در انتخابات آمریکا

برای نخستین بار است که پیت بوتیجج، شهردار #همجنسگرای شهر کوچک آمریکا در ایالت ایندینیا به عنوان نامزد حزب #دموکرات وارد #انتخابات آمریکا می‌شود به گزارش کمپین او رقم چشمگیر 7.1 میلیون دلار از جانب حامیان خود طی سه ماه اول 2019 اعتبار جذب کرده است

ارسال دیدگاه