استفاده از اعتراضات کارگری جهت براندازی!

مایکل روبین کارشناس اندیشکده اِمریکن انترپرایز  در یادداشتی پیشنهاد کرده که باید از ظرفیت اتحادیه‌های کارگری و اعتراضات اجتماعی در ایران برای ایجاد تغییر در حاکمیت بهره برد

 

مایکل روبین کارشناس اندیشکده اِمریکن انترپرایز  در یادداشتی پیشنهاد کرده که باید از ظرفیت اتحادیه‌های کارگری و اعتراضات اجتماعی در ایران برای ایجاد تغییر در حاکمیت بهره برد

وی می نویسد اعتراضات کارگری نقش بی‌بدیلی در تسریع روند تغییر در حاکیمت و مبدل شدن به یک انقلاب را داشته است. بنابراین با ارزیابی این تجربه باید از اعتراضات اجتماعی حداکثر بهره را برد و در راستای رسیدن به تغییر این اعتراضات را سازماندهی کرد

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه