اقلیم بصره؛ ضرورت داخلی یا نقشه خارجی؟

مفهوم فدرالیسم که از سال 2005 وارد قانون اساسی عراق شد، می‌رود تا در نتیجه‌ی ضعف دولت، ناسازگاری با بستر اجتماعی و مداخله خارجی به معضلی جدی برای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق بدل شود.

اقلیم بصره؛ ضرورت داخلی یا نقشه خارجی؟

📝#تحلیل_کوتاه
📝📝#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

🔻مفهوم فدرالیسم که از سال 2005 وارد قانون اساسی عراق شد، می‌رود تا در نتیجه‌ی ضعف دولت، ناسازگاری با بستر اجتماعی و مداخله خارجی به معضلی جدی برای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق بدل شود. تقاضای شورای استانی بصره برای برگزاری همه‌پرسی و اقلیم‌خواهی برخی مردم بصره با هدف دست‌یابی به رفاه بیشتر، سبب شده است تا «اقتصاد و معیشت» در نقش ابزار شکل‌گیری ائتلاف و پیوندی نانوشته میان موافقان داخلی و حامیان خارجی این طرح خودنمایی کند:

🔸 تجربه ناموفق اقلیم‌گرایی در شمال عراق که با تبدیل شدن به یک فدرالیسم منحصر بفرد، عراق را تا مرز تجزیه و فروپاشی نیز پیش برد، حساسیت‌ها و نگرانی‌های داخلی و منطقه‌ای را از احتمال تکرار نمونه‌ای مشابه در این کشور افزایش داده است.

🔸 تداوم نقش شیعیان به عنوان بازیگر اصلی در عراق و اتحاد آن‌ها با ایران، عرصه نفوذ و بازیگری را بر عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا تنگ کرده و بهترین راه برون رفت از این وضعیت، ایجاد شکاف در جبهه شیعیان با رنگ وبوی رفاه و معیشت است.

🔸 اقلیم شدن بصره با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی و منابع نفتی آن، ضمن تضعیف منابع درآمدی عراق، این کشور را از نقش رقیبی جدی برای عربستان در عرصه صادرات نفت به همسایه‌ای کم اثر بدل خواهد ساخت.

🔸 به نظر می‌رسد که طرح تجزیه عراق به سه اقلیم (سنی، شیعی و کردی) در قالب طرح خاورمیانه بزرگ و اهداف ارضی رژیم صهیونیستی، به منظور ایجاد چالش‌های امنیتی جدید برای ایران و مهار قدرت و نفوذ منطقه‌ای آن، به طرح بزرگ‌تر چند اقلیمی در مناطق شیعه نشین ارتقاء یافته است اگرچه موانع جدی ای در این مسیر وجود دارد.

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه