اینستاگرام/ افشاگری!!! / صدا و سیما در آستانه تحریم؟

روز 14 آوریل در سایت #کاخ_سفید، درخواستی قرار داده شده مبنی بر #تحریم صدا و سیما؛ ماه جولای سال گذشته نیز چنین درخواستی در همین سایت ثبت شده! و خواستار ورود نام#سپاه به FTO و تحریم #صدا_و_سیما با هم بوده.

روز 14 آوریل در سایت #کاخ_سفید، درخواستی قرار داده شده مبنی بر #تحریم صدا و سیما؛ ماه جولای سال گذشته نیز چنین درخواستی در همین سایت ثبت شده! و خواستار ورود نام#سپاه به FTO و تحریم #صدا_و_سیما با هم بوده. سپاه انجام شد و مانده صدا و سیما
هر دو درخواست از سوی کاربری به نام A.J ثبت شده
از میان اندیشکده های آمریکایی تنها بنیاد دفاع از دموکراسی ها (FDD) در گزارش های خود چنین درخواستی داشته است
سال گذشته ریچاد گلدبرگ و سعید قاسمی نژاد از کارشناسان ضدایرانی FDD چنین پیشنهادی داده اند
لینک پیشنهاد:

https://t.me/Tabyincenter/13781

این اندیشکده به شدت تند و ضد ایران است

ارسال دیدگاه