اردوغان: در برابر «تروریسم اقتصادی» تسلیم نمی‌شویم

رئیس جمهور ترکیه  در سخنرانی گفت حملاتی که طی چند ماه اخیر اقتصاد ترکیه را هدف قرار داده بود با حمله موشکی و خمپاره‌ای که مرزهای کشورمان را تهدید کرد تفاوتی ندارد؛ همانطور که در برابر تروریسم مسلح کوتاه نیامدیم در برابر تروریسم اقتصادی نیز تسلیم نمی‌شویم

 

🔆رئیس جمهور ترکیه  در سخنرانی گفت حملاتی که طی چند ماه اخیر اقتصاد ترکیه را هدف قرار داده بود با حمله موشکی و خمپاره‌ای که مرزهای کشورمان را تهدید کرد تفاوتی ندارد؛ همانطور که در برابر تروریسم مسلح کوتاه نیامدیم در برابر تروریسم اقتصادی نیز تسلیم نمی‌شویم

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

 

ارسال دیدگاه