سندرز: حمایت آمریکا از سعودی؛ خطر امنیت ملی

برنی سندرز: پومپئو باید فریب مردم آمریکا در مورد جنگ یمن را متوقف کند. حقیقت این است که ایران نقش حداقلی دارد و حمایت مداوم آمریکا از حملات فاجعه بار تحت مدیریت سعودی امنیت ملی امریکا را بخطر انداخته است

ارسال دیدگاه