رئیس جمهور 80 ساله!

جو بایدن که به صورت رسمی آمادگی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2020 را اعلام کرده در 24 ساعت آغازین کارزار انتخاباتی بیش از 6 میلیون دلار منابع مالی جذب کرد.

💠جو بایدن که به صورت رسمی آمادگی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2020 را اعلام کرده در 24 ساعت آغازین کارزار انتخاباتی بیش از 6 میلیون دلار منابع مالی جذب کرد.

◀️سندرز هم توانست در همان روز اول، 6 میلیون دلار جمع آوری کند

🚧سندرز 77 ساله است و بایدن 76 ساله است و سال 2020 یعنی زمان انتخابات به ترتیب 79 ساله و 78 ساله خواهند بود

ارسال دیدگاه