آمریکا باز هم قدمی دیگر جلو آمد

دولت آمریکا معافیت مربوط به مبادله اورانیوم غنی‌شده ایران در ازای کیک زرد را تمدید نکرد و عملا کشورهای باقی‌مانده در برجام را از اجرای مفادی از این توافق از جمله تسهیل انتقال آب سنگین مازاد ایران به عمان، تبادل اورانیوم غنی‌شده با کیک زرد و همچنین همکاری روسیه در زمینه توسعه نیروگاه بوشهر منع کرده است

🔴دولت آمریکا معافیت مربوط به مبادله اورانیوم غنی‌شده ایران در ازای کیک زرد را تمدید نکرد و عملا کشورهای باقی‌مانده در برجام را از اجرای مفادی از این توافق از جمله تسهیل انتقال آب سنگین مازاد ایران به عمان، تبادل اورانیوم غنی‌شده با کیک زرد و همچنین همکاری روسیه در زمینه توسعه نیروگاه بوشهر منع کرده است

✖️طبق برجام، ایران حداکثر می‌تواند تا۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده نگه دارد. اگر نتواند مازاد اورانیوم غنی‌شده را از کشور خارج کند، یعنی یا باید غنی‌سازی را متوقف کند، یا ادامه دهد که می‌شود نقض برجام!

🔰در حالی که طبق متن برجام به ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم در سطح بسیار کم (3.67 درصد) داده شده اما وزارت خارجه آمریکا با این بیانیه از تهران خواسته که هرگونه فعالیت غنی‌سازی را متوقف کرده و به دنبال بازفرآوری پلوتونیوم نیز نباشد!

ارسال دیدگاه