روغنِ ریخته و نذر جنگی

جان بولتون در حالی ادعا کرده که در واکنش به تحرکات ایران ، ناو آبراهام لینکلن عازم منطقه شده که تاریخ نخستین بیانیه درباره اعزام طبق برنامه و روتین این ناو به یک ماه پیش بازمی‌گردد. کاربران در فضای مجازی با انتشار تصویر نخستین بیانیه می‌گویند بولتون به دنبال تحریک و به ظن خودش ترساندن ایران است

ارسال دیدگاه