دیلی بیست: مبالغه دولت آمریکا در مورد ایران

دیلی بیست نوشت: چندین منبع آگاه به دیلی بیست گفتند که دولت آمریکا در مورد ایران بزرگنمایی کرده و تهدید را بیش از حد واقعی مهم جلوه داده است. یک مقام دولتی آگاه دیگر گفت: اینگونه نیست که دولت این اطلاعات را اشتباه توصیف کند بلکه واکنش بیش از حد نشان می دهد

🔴دیلی بیست نوشت: چندین منبع آگاه به دیلی بیست گفتند که دولت آمریکا در مورد ایران بزرگنمایی کرده و تهدید را بیش از حد واقعی مهم جلوه داده است. یک مقام دولتی آگاه دیگر گفت: اینگونه نیست که دولت این اطلاعات را اشتباه توصیف کند بلکه واکنش بیش از حد نشان می دهد

💠یک منبع آگاه دیگر نیز با این گفته موافقت کرد که واکنش دولت ترامپ یک ‘واکنش بیش از حد’ است اما وجود چنین تهدیدی را مورد مناقشه قرار نداد

🚧بولتون روز یکشنبه اعلام کرد که آمریکا یک ناوگروه تهاجمی و گروه ضربت بمب افکن به خلیج فارس اعزام می کند

@Tabyincenter

ارسال دیدگاه