انتشار کتابچه راهنمای براندازی در دانشکده نظامی نیروهای ویژه آمریکا

دانشکده نظامی نیروهای ویژه ارتش آمریکا پژوهشی را منتشر کرده که دیدگاهی جامع از نحوه عملیات «براندازی» و «اعمال فشار» نهادهای مختلف آمریکا در خارج از این کشور طی دهه‌های گذشته ارائه کرده است.

 

❌دانشکده نظامی نیروهای ویژه ارتش آمریکا پژوهشی را منتشر کرده که دیدگاهی جامع از نحوه عملیات «براندازی» و «اعمال فشار» نهادهای مختلف آمریکا در خارج از این کشور طی دهه‌های گذشته ارائه کرده است.

⚔️به گزارش نیوزویک این دانشکده، مقاله را با این هدف ارائه کرده تا بینشی در میان نیروهای خود ایجاد کند در خصوص اینکه چطور از اینگونه روش‌ها و رویکردهای مورد استفاده پنتاگون در سال‌های گذشته برای براندازی در کشورهای مختلف، می‌توان در شرایط فعلی و آینده به بهترین شکل ممکن استفاده کرد

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه