یمن از عملیات بزرگ علیه تأسیسات حیاتی سعودی خبر داد

یک منبع نظامی یمنی با اعلام این خبر به شبکه المسیره گفت، این عملیات بزرگ در پاسخ ادامه تجاوز و محاصره مردمان با هفت پهپاد انجام شد

 

🔸یک منبع نظامی یمنی با اعلام این خبر به شبکه المسیره گفت، این عملیات بزرگ در پاسخ ادامه تجاوز و محاصره مردمان با هفت پهپاد انجام شد

ارسال دیدگاه