حمله پلیس آمریکابه سفارت ونزوئلا

پلیس آمریکا برای خارج کردن حامیان دولت ونزوئلا، به سفارت این کشور در واشنگتن دی. سی یورش برد که این اقدام با محکومیت شدید از سوی کاراکاس همراه شد

 

 

ارسال دیدگاه