بخشی از کارکنان سفارت آمریکا در بغداد عراق را ترک می‌کنند

وزارت خارجه آمریکا امروز با صدور بیانیه‌ای به کارکنان «غیرضروری» سفارت خود در بغداد دستور داد عراق را ترک کنند

 

❌وزارت خارجه آمریکا (https://iq.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-baghdad-iraq-2/) امروز با صدور بیانیه‌ای به کارکنان «غیرضروری» سفارت خود در بغداد دستور داد عراق را ترک کنند

ارسال دیدگاه