یادآوری عاقبت صدام به سناتور آمریکایی

پاسخ کارشناس بنگاه آمریکایی رند به سناتور جنگ طلب و ضد ایرانی [تام کاتن] : صدام فکر میکرد خیلی سریع ایران را شکست می دهد، اما جنگی که آغاز کرد 8 سال به طول انجامید

 

ارسال دیدگاه