اینستاگرام/ پاسخ رهبر انقلاب به یاوه گویی های رییس جمهور آمریکا

رهبر انقلاب: ترامپ می گوید هر جمعه در ایران آشوب است. جمعه نیست و شنبه است تهران نیست و پاریس است...

رهبر انقلاب: #ترامپ می گوید هر جمعه در ایران #آشوب است

جمعه نیست و شنبه است
#تهران نیست و #پاریس است

ارسال دیدگاه