ترامپ گزارش نیویورک تایمز را فیک نیوز خواند و آن را تکذیب کرد

نیویورک تایمز از برنامه پنتاگون مبنی بر اعزام 120 هزار نیرو به منطقه برای مقابله با حملات احتمالی ایران خبر داده بود

 

✴️نیویورک تایمز از برنامه پنتاگون مبنی بر اعزام 120 هزار نیرو به منطقه برای مقابله با حملات احتمالی ایران خبر داده بود

ارسال دیدگاه