اینستاگرام/ نشریه طنز آنیون: ایران تیراندازی کرد!

نشریه طنز آنیون تصویری از #بولتون منتشر کرده که در حال خونریزی است و در تیتر نوشته: #جان_بولتون لنگ لنگان وارد #کنگره شده و ادعا می کند #ایران به وی تیراندازی کرده است

ارسال دیدگاه