پایان ایران؟

آخرین تلاش های ترامپ برای عکس انتخاباتی گرفتن با ایران: اگر ایران می‌خواهد بجنگند این رسماً پایانش خواهد بود؛ هرگز دوباره آمریکا را تهدید نکنید

🚧آخرین تلاش های ترامپ برای عکس انتخاباتی گرفتن با ایران: اگر ایران می‌خواهد بجنگند این رسماً پایانش خواهد بود؛ هرگز دوباره آمریکا را تهدید نکنید

وی همچنین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: من کسی نیستم که وارد جنگ شود، اگر بخواهم به ایران حمله کنم آن جنگ اقتصادی (https://video.foxnews.com/v/6038706258001/#sp=show-clips) خواهد بود

ارسال دیدگاه