انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا؛ رویارویی ملی گرایی و فراملی گراییِ اروپایی

انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا از روز پنجشنبه آغاز شده است و طی آن قرار است 418 میلیون نفر از 28 کشور عضو این اتحادیه، 751 نماینده جدید را برای عضویت در پارلمان اروپایی انتخاب کنند.

♦️انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا؛ رویارویی ملی گرایی و فراملی گراییِ اروپایی

✍️#تحلیل_کوتاه
✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

📝 انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا از روز پنجشنبه آغاز شده است و طی آن قرار است 418 میلیون نفر از 28 کشور عضو این اتحادیه، 751 نماینده جدید را برای عضویت در پارلمان اروپایی انتخاب کنند. این انتخابات با توجه به اعتراضات ضدسرمایه داری فرانسه، پرونده برگزیت انگلستان و جان یابی احزاب راست ملی گرای ضداتحادیه در کشورهایی مانند آلمان از اهمیت برجسته ای برخوردار است.

💡تحلیل و ارزیابی

1️⃣ در شرایط کنونی جنس مشکلات اتحادیه اروپا با سالهای گذشته متفاوت است. علی رغم وجود دولت های حامی اتحادیه در فرانسه و آلمان، احزاب راست ملی گرا که منافع ملی را بر منافع اتحادیه برتری می دهند در حال احیا و آماده سازی برای نقش آفرینی هستند. نقطه اوج فرایند ملی گرایی در بین کشورهای اصلی اتحادیه «برگزیت» است که می رود تا در صورت نهایی شدن، انگلستان را به خارج از مدار اتحادیه پرتاب کند. لذا محور اصلی مشکلات اتحادیه اروپا را باید «موجودیتی» دانست.

2️⃣ زیرسوال رفتن نظم اقتصادی لیبرال مبتنی بر سرمایه داری در فرانسه بعنوان یکی از کشورهای اصلی و پایه ای اتحادیه، یکی دیگر از ابعاد مشکلات اتحادیه اروپا را نمایان می کند. اگرچه اعتراضات مستمر ضدسرمایه داری در خیابان های پاریس نمود پیدا کرده اند، اما این اعتراضات را باید آینه مسائل و مشکلات عمیق تری دانست که با شدت بیشتری در دیگر کشورهای عضو اتحادیه بویژه کشورهای اروپای شرقی وجود دارند. این موضوع یکی دیگر از محورهایی است که می تواند موجب تاثیر بر نتایج انتخابات پارلمانی اتحادیه شود.

3️⃣ عملکرد ضعیف اتحادیه اروپا در مقابل مسائلی مانند «بحران سوریه»، «تجاوزات و جنایات عربستان علیه یمن»، «خوج آمریکا از برجام» و مجموعاً «پیروی کورکورانه از آمریکا» محور مهم دیگری است که انتخابات پارلمانی اتحادیه را احتمالا به نزاعی میان احزاب تبدیل و اثرات آن در نتایج نهایی نمود پیدا خواهد کرد. بسیاری از احزاب در کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان حمایت های این کشورها و اتحادیه از کشورهایی مانند عربستان را محکوم کرده و خواهان توقف این حمایت های بی حد و حصر هستند.

✍️#تحلیل_کوتاه
✍️✍️#تحلیلگر #اندیشکده_راهبردی_تبیین

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

http://T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه