سید حسن نصرالله: مسئولیت همه جهت مقابله با طرح معامله قرن

سید حسن نصرالله: همگی در خصوص مقابله با طرح «معامله قرن» که با هدف از میان بردن موضوع فلسطین است، مسئولیت دارند

 

سید حسن نصرالله: همگی در خصوص مقابله با طرح «معامله قرن» (http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw) که با هدف از میان بردن موضوع فلسطین است، مسئولیت دارند

⚫️همچنین یک مقام آمریکایی خبر داد که قطر قصد دارد در کنفرانس بحرین که بخشی از معامله قرن است شرکت کند

ارسال دیدگاه