فوری: هرکس باد بکارد طوفان درو می کند

کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: پرواز عملیاتی پهپادهای بومی یمن در عمق حدود ۸۰۰ کیلومتری آسمان کشورهای متجاوز ،بدون امکان شناسایی و انهدام پهپادها ، رسوایی خفت باری برای بزرگترین خریداران تسلیحات فوق مدرن در منطقه است

 

⚫️کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: پرواز عملیاتی پهپادهای بومی یمن در عمق حدود ۸۰۰ کیلومتری  آسمان کشورهای متجاوز ،بدون امکان شناسایی و انهدام پهپادها ، رسوایی خفت باری برای بزرگترین خریداران تسلیحات فوق مدرن در منطقه است

🗨وی افزود: این کشورها باید تاکنون این درس را گرفته باشند که ایجاد ناامنی و بی ثباتی و تلاش برای تحمیل اراده به «کشورهای مستقل»  با تمسک به جنایت و کودک کشی و حمایت ازتروریسم، هزینه  خواهد داشت هرکس باد بکارد طوفان درو میکند

(http://t.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw)ایسنا

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه