سفر جان بولتون به ابوظبی

جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا قرار است طی هفته جاری به ابوظبی سفر کند اما هنوز روز دقیق این سفر و جزئیات آن مشخص نشده است

ارسال دیدگاه