سودهای حاصل از تجارت سلاح به مردم آمریکا نمی رسد

روزنامه نگار آمریکایی : سودهای حاصل از تجارت سلاح به مردم آمریکا نمی رسد

 

💰”نورمن سالومن” وزنامه نگار و نویسنده آمریکایی در گفت وگوی با ایرنا، نفوذ لابی های نظامی و تولید جنگ افزار را عامل نظامی شدن ساختار سیاسی آمریکا دانست و افزود: در عمل، بیشتر نمایندگان کنگره از هر دو حزب حاکم ناگزیر به تایید منافع نظامیان و لابی های آنها هستند تا بتوانند دوباره به کنگره راه یابند

🚧وی افزود: برخی از نهادهای سودجو اعم از افراد و شرکت های خصوصی، سود و رونق کسب و کار خود را در کشتار می بینند. سود بردن از کشتار به معنی بهره بری از بدبختی انسانهاست. نکته اینجاست که مردم عادی در ایالات متحده از چنین تجارت نظامی سود نمی برد

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه