بولتون در آستانه خداحافظی؟

نیویورک تایمز  گزارش داده ترامپ درخصوص «جان بولتون» با «شلدون ادلسون» [حامی مالی ترامپ] مشورت کرده. ادلسون در پاسخ به ترامپ که نظرش را در مورد بولتون پرسید گفته اگر ترامپ خوشحال باشد او هم خوشحال است

 

☑️نیویورک تایمز  گزارش داده ترامپ درخصوص «جان بولتون» با «شلدون ادلسون» [حامی مالی ترامپ] مشورت کرده. ادلسون در پاسخ به ترامپ که نظرش را در مورد بولتون پرسید گفته اگر ترامپ خوشحال باشد او هم خوشحال است

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه