واشنگتن اساسا دشمنانش را ارتقا می دهد

کریس هجز نویسنده و منتقد آمریکایی: معماران جنگ های آمریکا  به دردسر افتاده اند. آنها نومیدانه نظاره گر بوده اند که در بی ثباتی و خلا سیاسی که آنها به خصوص درعراق به وجود آوردند، ایران را به قدرت غالب در منطقه تبدیل کرد. واشنگتن اساسا دشمنانش را ارتقا می دهد.

 

◻️کریس هجز نویسنده و منتقد آمریکایی: معماران جنگ های آمریکا  به دردسر افتاده اند. آنها نومیدانه نظاره گر بوده اند که در بی ثباتی و خلا سیاسی که آنها به خصوص درعراق به وجود آوردند، ایران را به قدرت غالب در منطقه تبدیل کرد. واشنگتن اساسا دشمنانش را ارتقا می دهد. این کشور گذشته از حمله به ایران، هیچ ایده ای در این باره ندارد که چگونه اشتباه خود را جبران کند. کسانی که هم در آمریکا و هم در خارج از آمریکا به این جنگ ها دامن زده اند، کشمکش با ایران را به عنوان راه حلی برای معماهای روزافزون خارجی و داخلی خود می بینند

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه