حضور پامپئو و کوشنر در نشست محرمانه بیلدربرگ

واشنگتن پست گزارش داد که وزیر خارجه آمریکا و «جرد کوشنر» داماد و مشاور ارشد ترامپ در سفر خود به اروپا در نشست محرمانه بیلدربرگ در سوئیس نیز حضور خواهد یافت

حضور پامپئو و کوشنر در نشست محرمانه بیلدربرگ

🔘واشنگتن پست گزارش داد که وزیر خارجه آمریکا و «جرد کوشنر» داماد و مشاور ارشد ترامپ در سفر خود به اروپا در نشست محرمانه بیلدربرگ در سوئیس نیز حضور خواهد یافت

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه