فرانس پرس: آیت الله روح الله خمینی پدر جمهوری اسلامی

خبرگزاری فرانسه  در گزارشی با عنوان "خمینی، پدر جمهوری اسلامی" نوشت: آیت الله روح الله خمینی یک روحانی دارای جاذبه شخصیتی بود که به رغم گذشت ۳۰ سال از درگذشتش، نه تنها به دلیل ایستادگی در برابر غرب و سرنگون کردن حکومت سلطنتی ایران، بلکه برای عقاید و افکار انقلابی اش در باره نقش اسلام در امور سیاسی، به عنوان یک نماد در اذهان باقی مانده است

 

🔴خبرگزاری فرانسه  در گزارشی با عنوان “خمینی، پدر جمهوری اسلامی” نوشت: آیت الله روح الله خمینی یک روحانی دارای جاذبه شخصیتی بود که به رغم گذشت ۳۰ سال از درگذشتش، نه تنها به دلیل ایستادگی در برابر غرب و سرنگون کردن حکومت سلطنتی ایران، بلکه برای عقاید و افکار انقلابی اش در باره نقش اسلام در امور سیاسی، به عنوان یک نماد در اذهان باقی مانده است

☘️ کانال مرجع در حوزه سیاست خارجی 🌿 اندیشکده راهبردی تبیین🌿

T.me/joinchat/AAAAADvAH-enX3cx_SOOlw

ارسال دیدگاه