بحران جاسوس‌های MI5

رئیس آژانس اطلاعات داخلی انگلیس [MI5] هشدار داده، شبکه جاسوسی انگلیس به دلیل رویارویی با تهدیدهایی از جانب کشورهای خارجی، تروریست‌ها، رؤسای مجرم و جرایم سایبری با بحران روبرو شده است.

 

◀️رئیس آژانس اطلاعات داخلی انگلیس [MI5] هشدار داده، شبکه جاسوسی انگلیس به دلیل رویارویی با تهدیدهایی از جانب کشورهای خارجی، تروریست‌ها، رؤسای مجرم و جرایم سایبری با بحران روبرو شده است. وی افزود آنها ما را هدف قرار می‌دهند و از تمامی امکانات خود علیه ما استفاده می‌کنند

ارسال دیدگاه