حمله به چاه نفت امارات و سکوت مسئولین آن

‏بر اساس گزارش میدل‌ایست‌آی که اطلاعات آن به نقل از منابعی در داخل دولت ‎امارات به دست آمده، یک میدان نفتی این کشور چند روز قبل از حادثه ‎الفجيرة مورد حمله قرار گرفته اما دولت امارات هیچ واکنش رسمی به این‌ حمله نشان نداده است

 

ارسال دیدگاه